News blog

Europese Commissie wenst aanpassing Nederlands kansspelbeleid

date: 20.04.09

Begin 2008 adviseerde de Europese Commissie de Nederlandse regering om de Wet op de Kansspelen op bepaalde punten aan te passen. Een aantal bepalingen uit die wet zouden in strijd zijn met het EG-verdrag, met name beperkingen op het grensoverschrijdend dienstenverkeer bij sportprijsvragen. 

read more

Celstraf voor oprichters Zweedse torrent website

date: 17.04.09

De oprichters van downloadsite Pirate Bay zijn door de Zweedse rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen van een jaar. Ook moeten de vier Zweden 2,7 miljoen euro schadevergoeding betalen.

read more

Per 1 april tijdelijke regeling deeltijd-WW

date: 15.04.09

Per 1 april heeft het kabinet de tijdelijke regeling deeltijd-WW geintroduceerd. De regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om werknemers te behouden, die anders als gevolg van de financiele crisis wellicht zouden worden ontslagen.      

read more

Per 1 april 2009 nieuwe 'Reclamecode SMS-Dienstverlening'

date: 14.04.09

Bijzondere Reclamecode voor SMS-Dienstverlening is van kracht per 1 april 2009. De code beoogt duidelijke criteria te stellen aan reclame voor Premium SMS Diensten zoals ringtones, realtones, en wallpaper.  

read more

IGZ kritisch over Fase IV geneesmiddelenonderzoek

date: 14.04.09

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) laat zich in het rapport 'Fase IV-onderzoek als marketinginstrument' kritisch uit over Fase IV-onderzoek naar geneesmiddelen. Dit onderzoek zou volgens IGZ door geneesmiddelenfabrikanten regelmatig worden gebruikt als verkapt marketinginstrument.

read more

Veel communitysites niet zorgvuldig genoeg bij auteursrechtclaims

date: 14.04.09

Communitysites zoals Hyves en Myspace handelen onzorgvuldig bij klachten over content. Zo verwijderen beheerders vaak zonder overleg met de gebruiker of zonder controle van de juistheid van de claim bepaalde content. Dit blijkt uit een onderzoek van juridisch adviesbureau ICTRecht.

read more

Programmaraden willen Ziggo aanpakken

date: 09.04.09

Programmaraden verzoeken het Commissariaat voor de Media om handhavend jegens Ziggo op te treden. Ziggo verkleint het analoge pakket van 34 naar 30 zenders. Zij negeert het advies van de programmaraden om buitenlandse publieke zenders op te nemen.  

read more

De Hond in hoger beroep veroordeeld

date: 09.04.09

Het hof Amsterdam heeft opiniepeiler Maurice veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan de klusjesman.

read more

Afscheid van 'tweestudiescriterium' bij vergelijkende geneesmiddelenreclame

date: 07.04.09

Reclame voor geneesmiddelen, en met name een vergelijking daarin, moet aan strenge eisen voldoen. De Stichting CGR heeft nieuwe richtlijnen ontwikkeld voor de beoordeling van vergelijkende geneesmiddelenreclame, die vanaf 1 januari 2010 zullen gelden. Hopelijk biedt het afscheid van het strikte 'tweestudiescriterium' door de CGR meer ruimte voor vergelijking.

read more

Extra heffing mp3 spelers afdwingen via rechtszaak

date: 07.04.09

Momenteel wordt er geen vergoeding afgedragen aan artiesten voor mp3-spelers en harddiskrecorders. Stichting De Thuiskopie meent dat dit wel zou moeten. Zij overweegt dan ook om een heffing af te dwingen via een rechtszaak tegen de Staat.

read more

Rechters vaker gewraakt

date: 07.04.09

In 2008 zijn er meer wrakingsverzoeken gedaan dan de jaren daarvoor. Dagblad Trouw hieeft hiernaar onderzoek gedaan.  

read more

Gebruik merk op merchandiseartikelen

date: 06.04.09

Het hof Den Haag heeft bij haar arrest van 31 maart 2009 beslist dat het gebruik van een teken op merchandise artikelen, moet worden opgevat als gebruik van een merk.    

read more

Internet verkeer Zweden keldert na invoering anti piraterij wet

date: 03.04.09

Het verkeer op het Zweedse internet knooppunt Netnod is sinds gisteren scherp gedaald. Op 1 april werd een nieuwe anti-piraterijwet IPRED van kracht.

read more

Google blokkeert muziekvideo's YouTube Duitsland

date: 03.04.09

Google ziet zich hiertoe genoodzaakt omdat zij geen overeenkomst bereikt met de Duitse Buma Stemra, GEMA, die voor artiesten en componisten vergoedingen voor het gebruik van muziekrechten incasseert.  

read more

De Roy dient klacht bij Ombudsman in

date: 02.04.09

De Nationale Ombudsman begint een onderzoek naar de mogelijke bemoeienis van de rijksoverheid met het privéleven van Edwin de Roy van Zuydewijn waar hij nadeel van zou hebben ondervonden. Ombudsman Alex Brenninkmeijer start onderzoek na een klacht van De Roy van Zuydewijn.

read more

Coalitiepartijen: beperking reclame voor kredieten

date: 03.04.09

De coalitiepartijen CDA en PvdA willen een de mogelijkheden voor kredietreclames aanzienlijk beperken. Hiervoor hebben deze partijen een initiatiefwet ingediend.

read more

Commissariaat neemt steekproef uit ledenbestanden

date: 02.04.09

Het Commissariaat voor de Media zal uit alle ledenbestanden van alle omroepverenigingen - waaronder de nieuwe - een steekproef nemen. Dit om te beoordelen of de leden voldoen aan het mediawettelijke criteria en meetellen om deel te kunnen nemen aan het publieke bestel. 

read more

Boete voor omroep LLink

date: 31.03.09

Het Commissariaat voor de Media heeft omroepvereniging LLink een boete opgelegd van €107.500,-. LLInk zou een bedrijf dat haar ledenwerf campagne verzorgt 'onevenredig hebben bevoordeeld'. '

read more

Microsoft en TomTom schikken octrooigeschillen

date: 31.03.09

Microsoft en TomTom hadden over en weer elkaar beschuldigd van octrooi inbreuken. Partijen hebben nu een schikking bereikt.  

read more

Catalogus oevre Karel Appel verboden

date: 30.03.09

In kort geding heeft de rechter in Utrecht een catalogus over het oevre van Karel Appel verboden. De Karel Appel Stichting is in het gelijk gesteld. De catalogus maakt volgens de rechter inbreuk op de auteursrechten van Appel die de Stichting in eigendom heeft gekregen.

read more

Pages