News blog

Europese Commissie publiceert best practices gebruik dataroom

date: 18.08.15

De Europese Commissie heeft een document gepubliceerd met best practices ten aanzien van toegang tot vertrouwelijke informatie in data rooms in het kader van Europese mededingings- en concentratieprocedures.

 

read more
auteursrecht

Gevolgen Wet Auteurscontractenrecht

date: 29.07.15

Op 1 juli 2015 is de Wet Auteurscontractenrecht in werking getreden. Hiermee wordt de positie van auteurs/uitvoerende kunstenaars ten opzichte van exploitanten, bijvoorbeeld uitgevers, platenmaatschappijen en filmproducenten verbeterd. Let op bij het sluiten van exclusieve licentie- en exploitatieovereenkomsten. Controleer ook oude overeenkomsten die op de plank liggen! Lees hier de relevante wijzigingen.

read more

Nivea-blauw: een merk?

date: 10.07.15

Gisteren heeft het Duitse Bundesgerichthof bepaald dat het blauw van Nivea door een consument als merk kan worden herkend. De fabrikant van Nivea, Beiersdorf zal dit dan wel met degelijk marktonderzoek moeten aantonen. 
 

read more

Eigenaar raakt onbewust domeinnamen kwijt door verkoop bedrijf

date: 04.02.15

In de koopovereenkomst van een autogarage is expliciet vermeld dat de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan dat bedrijf worden verkocht. De verkoper heeft daarbij geen voorbehoud gemaakt en evenmin laten opnemen dat zijn naam door koper niet gebruikt mag worden. Onvoldoende aannemelijk is dan ook geworden dat domeinnamen  niet onder het intellectueel eigendom vallen. Die moeten volgens de Voorzieningenrechter daarom worden overgedragen.

read more

Curator heeft recht op afgifte data door clouddienstverlener

date: 17.02.15

De gegevens van bedrijven staan steeds vaker ergens 'in the cloud'. Als de clouddienstverlener echter vanwege een conflict weigert diensten te verlenen, zit zijn klant met de handen in het haar. Ook curatoren in faillissementen kunnen daar last van hebben. Om die reden dagvaardden zij de clouddienstverlener en vorderden toegang tot de data van de failliet.

read more

KPN consultant waarschuwt voor 'kleine lettertjes' in de Cloud

date: 19.02.15

In zijn publicatie in de Automatiseringsgids waarschuwt KPN consultant Simon van den Doel voor de 'kleine lettertjes' in de Cloud. "Wie de voorwaarden van zijn cloudleverancier klakkeloos accepteert, is verloren' schrijft hij in zijn artikel.

read more

Gerechtshof maakt korte metten met verweer falende IT leverancier

date: 20.02.15

Het Gerechtshof Den Bosch bepaalde deze week dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis terecht haar overeenkomst met de Portugese softwareleverancier Alert heeft ontbonden. Hoewel er volgens het Hof sprake was van een complex project en noodzaak tot intensieve samenwerking bleef de leverancier eindverantwoordelijk voor het resultaat. Omdat belangrijke milestones niet warden gehaald, mocht het JBZ ontbinden.

read more

Ventoux Seminar op 16 april 2015: Digitale continuïteit

date: 17.03.15

Ventoux organiseert op donderdag 16 april a.s. een seminar over "Digitale continuïteit - Hoe zorg je ervoor dat je data behoudt." Het seminar begint om 15.00 uur en vindt plaats op ons kantoor. Meld je vóór 23 maart hier aan of stuur een e-mail naar seminar@ventouxlaw.com.

Voor het programma en meer informatie:

read more

Het blijft worstelen met e-books

date: 11.03.15

Een e-book is wel en niet een boek. Dit keer kwam die vraag aan de orde bij een geschil over BTW heffing over e-books. De vraag of het boek op of zonder dragger (bijv. CD) wordt geleverd, blijkt dat bepalend.

read more

Hoe bespaar je op je Microsoft-licenties?

date: 30.03.15

Nog maar weinig organisaties zijn op de hoogte van het feit dat Microsoft-licenties, sinds het Arrest van het Europese Hof van Justitie in 2012, overdraagbaar zijn. Hierdoor lopen zij aanzienlijk financieel voordeel mis.

read more

Omroep Max opnieuw kind van de rekening

date: 02.04.15

Omroep Max krijgt boete opgelegd door Commissariaat voor de Media vanwege de verkoop van 'Heel Holland Bakt' - producten. Omroep Max heeft hieraan niets verdiend omdat de BBC heeft bedongen dat alleen de BBC de merchandise producten mag (laten)verkopen. Dubbelop verlies voor Omroep Max.  

read more

Oproep aan Minister om visie privacybescherming

date: 03.04.15

De nieuwe Minister van Veiligheid en Justitie is door 32 organisaties, zoals Bits of Freedom, opgeroepen om een visie op privacybescherming te ontwikkelen. De behandeling van enkele aanhangige wetsvoorstellen (zoals bewaarplicht telecomgegevens) verzoeken zij intussen op te schorten, zodat de visie kan worden betrokken in de wetsvoorstellen.

read more

Nivea en Dove vechten om kleur blauw

date: 03.04.15

In Duitsland wordt door Nivea en Unilever geprocedeerd over rechten op de kleur blauw. Het is één van de vele wereldwijde geschillen over kleurmerken en onderstreept weer eens het belang van kleur in de huisstijl van bedrijven.

read more

IT & IP Litigation in Europe

date: 07.04.15

De IT IP Law Group Europe heeft een handige brochure vervaardigd waarin veel informatie wordt gegeven over het procederen in IT en IP geschillen in Europa.

Deze brochure kan hier worden gedownload. De Nederlandse bijdrage werd door Ventoux verzorgd.

read more

Digitale veiligheid aandacht Staatssecretaris

date: 13.04.15

Staatssecretaris Dijkhoff ziet in cybercrime een reële bedreiging voor onze groei en welvaart. In een interview met het FD geeft hij aan "De overheid gaat niet elke computer beveiligen.", zodat organisaties zelf meer aandacht moeten hebben voor hun digitale veiligheid.

read more

Geen e-mails zonder afmeldlink

date: 21.04.15

In haar advies van 16 maart 2015 beveelt de Reclame Code Commissie VGZ aan ´niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.´


 


E-mails in het kader van een actie eind vorig jaar om nog snel over te stappen naar VGZ, vormen volgens de RCC namelijk geen opvolging van een eerder verzoek om een premieberekening maar 'reclame' waarvoor geen toestemming is verleend.  

read more

Sacrale formule bij overdracht van octrooien

date: 22.04.15

De Overijsselse Voorzieningenrechter stelt vast in een recent kort geding dat er geen sprake is van een rechtsgeldige overdracht. Het handgeschreven document van partijen voldoet niet aan de strenge eisen die hij baseert op de wet. De 'sacrale' formule van expliciete overdracht door de verkoper en aanvaarding door de koper ontbreekt. Oppassen dus bij de overdracht van octrooien.  

read more

Liever bonus dan boete in IT-outsourcing

date: 28.04.15

Quint deelt in de Automatiseringsgids observaties uit een jaarlijks onderzoek naar IT-outsourcing. Daaruit blijkt dat klassieke outsourcing minder vaak voorkomt, en cloudsourcing terrein wint. Ook blijkt dat boetes als sanctie bij niet-nakoming van een SLA door de leverancier nog gangbaar zijn, terwijl belonen bij nakoming effectiever zou zijn voor samenwerking dan straffen.

read more

Digitale Continuïteit: buiten de deur en sanity checks

date: 30.04.15

Ventoux kijkt terug op een geslaagd seminar Digitale Continuïteit. De uitgewisselde praktijkervaringen geven inspiratie om orde op zaken te stellen. Als data buiten de deur staan, is het nodig om meer sanity checks te doen om risico's te beperken. Tijdens het seminar gaven onze advocaten Susan Kaak en Renée Schipper tips en tricks. Voor een indruk: lees hier het verslag van een van onze deelnemers, Lex van Almelo, en bekijk hier de slides. Bij vragen, of interesse in een inhouse seminar, neem dan contact met ons op. 

read more

Pages