ARBIT

De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT)

 

De zgn. Arbit vormen de door het Rijk veel gehanteerde algemene voorwaarden voor de inkoop van IT producten. Naast algemene voorwaarden bestaan de Arbit uit diverse modelcontracten, alsmede toelichtingen daarop. Gebruik van de Arbit is niet verplicht maar wordt voor de Rijksdienst wel aanbevolen.

De Arbit zijn door een ambtelijke werkgroep tot stand gebracht waaraan Reinout Rinzema ondersteuning heeft verleend.

De voorwaarden werden op 7 juli 2010 door de Minister-President vastgesteld en zijn per 5 april 2014 gewijzigd.

 

Teksten en Toelichting

Op bovenstaande pagina is een door Ventoux bewerkte versie van de Arbit te vinden, waarin de gebruiker naast de artikelen van de Arbit en de model-contracten direct ook de toelichting daarop aantreft. Hierdoor kan de gebruiker eenvoudig van de achtergronden van de teksten kennis nemen.

 

Praktijkvoorbeelden

Op het Internet is een aantal voorbeelden te vinden van standaardovereenkomsten die door aanbestedende diensten op basis van de Arbit zijn vervaardigd. Deze voorbeelden zijn door ons overigens niet juridisch beoordeeld.

 

Arbit Actueel

De Arbit zijn in beweging. Via bovenstaande link kan informatie over ontwikkelingen rond de Arbit worden verkregen.

 

Over Arbit

Over de Arbit wordt van tijd tot tijd op seminars gesproken en in de juridische literatuur wordt regelmatig over de Arbit geschreven. Diverse publicaties en presentaties zijn op deze pagina te vinden.