News blog

Auteursrechtinbreuk linken naar foto's Britt Dekker

Date: 
09.09.16

De zaak waarin het Hof deze uitspraak afgelopen 8 september deed, betreft een geschil tussen GS Media en Sanoma, oftewel Geen Stijl en Playboy. Deze zaak draait om  het plaatsen van hyperlinks door Geen Stijl naar uitgelekte foto’s van de Playboy shoot van Britt Dekker. Om te bepalen of er in een dergelijk geval sprake is van een auteursrechtinbreuk, dient vastgesteld te worden of er sprake is van een ‘mededeling aan het publiek’. In haar Svensson- en Bestwater uitspraken had het Hof eerder al bepaald dat voor linken naar vrij beschikbare werken, geen toestemming van de rechthebbende vereist is, daar de link de werken niet mede deelt aan een ‘nieuw publiek’. Deze uitspraken zagen echter slechts op het linken naar werken die mét toestemming van de rechthebbende beschikbaar waren gesteld. In deze zaak dient het Hof dus te bepalen wat de rechtsgevolgen zijn als die toestemming ontbreekt.

Het Hof benadrukt het belang van hyperlinks voor de werking van het internet en daarmee de gehele maatschappij. Ook wordt gesteld dat het lastig kan zijn om na te gaan of rechthebbenden toestemming hebben gegeven voor een publicatie. Het Hof beslist vervolgens dat een persoon die zonder kennis te hebben of te moeten hebben van de illegaliteit, een hyperlink plaatst naar illegale content, niet met volledige kennis van de gevolgen van zijn handelswijze intervenieert om klanten toegang te verschaffen tot een illegaal werk. Dergelijke gevallen leveren volgens het Hof geen ‘mededeling aan het publiek’ op en derhalve geen auteursrechtinbreuk.

Als de plaatser van de link daarentegen wel weet of moet weten dat er sprake is van een illegale publicatie, is er volgens het Hof wel sprake van een ‘mededeling aan het publiek’. Hier is bijvoorbeeld sprake van als de plaatser op de illegaliteit is gewezen door de rechthebbende, maar ook indien van de plaatser mag worden verwacht dat hij zich van de (il)legaliteit van de publicatie zou vergewissen. Dit mag volgens het Hof worden verwacht in gevallen waarin het plaatsen van de hyperlinks geschiedt met een winstoogmerk. Omdat Geen Stijl bij het plaatsen van de links een winstoogmerk had, en zich bovendien bewust leek van het illegale karakter van de foto’s is er volgens het Hof in dit geval sprake van een ‘mededeling aan het publiek’. Hiermee heeft Geen Stijl de auteursrechten van Sanoma geschonden.

Het Hof gaat met haar uitspraak niet mee in de conclusie die  advocaat-generaal Wathelet schreef. Deze stelde dat het plaatsen van een link naar een vrij beschikbaar werk, legaal of niet,  geen ‘handeling inzake een mededeling’ inhoudt en dus geen mededeling aan het publiek kan zijn. Hiermee zou linken naar zowel legale als illegale vrij beschikbare werken, buiten het auteursrecht komen te vallen. Het Hof heeft zo ver blijkbaar niet willen gaan, en heeft op grond van het door de richtlijn beoogde hoge beschermingsniveau voor rechthebbenden, gepoogd te kiezen voor een middenweg.