News blog

BREIN strikes again

Date: 
27.06.16

Usenet providers moeten persoonsgegevens van inbreukmakers “Diesel and Black” aan Stichting BREIN verstrekken. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland afgelopen week bepaald.

 

Inzet procedure. Zoals we in ons eerdere bericht van vandaag al aangaven, is het sinds 2014 in Nederland verboden om uit illegale bron auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden. In de praktijk richt een organisatie als Stichting BREIN zich echter nog steeds met name op websites die dergelijke illegale content aanbieden en ook op individuen die regelmatig dergelijke content online zetten. In het kader van het laatste kreeg BREIN in maart van dit jaar toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om gegevens te verwerken van personen die op grote schaal auteursrechtelijk beschermde werken aanbieden via bittorent platformen. Sindsdien heeft BREIN niet stilgezeten en startte het (onder meer) een procedure tegen usenet providers Eweka en Usenetter, met als doel afgifte te verkrijgen van identificerende gegevens van twee anonieme uploaders van meer dan 2000 illegale ebooks. Het was BREIN niet gelukt om via andere weg een einde van de inbreuken te maken. Accounts werden afgesloten, maar afgifte van gegevens door de providers geweigerd. Ondertussen hopten de uploaders van het ene usenet naar het andere, daarbij steeds andere aliassen aannemend.

Belangenafweging. De rechtbank oordeelde dat aan de volgende criteria was voldaan: (i) voldoende aannemelijk is dat de op usenet gepubliceerde jegens een derde content onrechtmatig en schadelijk is, (ii) de derde (in deze zaak: BREIN) heeft een reëel belang bij verkrijging van de gegevens, (iii) aannemelijk is dat er in dit concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen en (iv) afweging van de betrokken belang van BREIN en Eweka en/of Usenetter brengt mee dat het belang van BREIN behoort te prevaleren.

Ex tunc. Het argument van de providers dat de uploaders niet langer klant bij hen zijn en dat zij daarom gehouden zijn om de gegevens te vernietigen, kon ze niet baten. Volgens de rechtbank moet het verzoek tot afgifte worden beoordeeld naar het moment dat BREIN het verzoek tot afgifte van de gegevens voor het eerst deed ('ex tunc' beoordeling). Op dat moment waren de uploaders nog wel klant bij Eweka resp. Usenetter. Zeker gezien de grootschaligheid van de inbreuk die door de uploaders werd gemaakt, had het op de weg van de providers gelegen om de gevraagde gegevens destijds terstond af te geven, aldus de rechtbank. De providers worden veroordeeld dit alsnog te doen, voor zover zij nog over de gegevens beschikken. Het gaat om betaalgegevens, IP-adressen en overige identificerend gegevens zoals namen en (e-mail)adressen.

Volgende stap. Aangezien Eweka en Usenetter in de procedure hebben aangegeven nog over de gegevens te beschikken, zullen zij er niet meer aan ontkomen om deze te verstrekken. Zodra BREIN hierover beschikt, zal de volgende stap een sommatiebrief, dagvaarding of wellicht ex parte verbod jegens de uploaders zijn. Mogelijk zien we binnenkort een volgende uitspraak in deze kwestie tegemoet. Het signaal dat BREIN wil afgeven is in elk geval duidelijk: de individuele downloader ontspringt wellicht vooralsnog de dans, maar individuen die op grote schaal illegale content verspreiden moeten net als online platformen oppassen voor de piraterijbestrijder.