News blog

Zo. Op zoek naar een nieuwe slogan.

Date: 
18.03.16

Deze week won Bavaria de rechtzaak die zij had aangespannen tegen webhostingprovider Your Hosting, om een eind te maken aan diens gebruik van de slogan 'Zo. Nu eerst naar de cloud.' Bavaria maakt zelf sinds 1985 gebruik van de slogan 'Zo, nu eerst 'n Bavaria' (later: 'Zo. Nu eerst een Bavaria') en was van mening dat Your Hosting inbreuk maakte op haar merk- en auteursrechten. Zowel het woordmerk 'ZO', 'ZO. NU EERST EEN BAVARIA', ALS 'Zo, nu eerst 'n Bavaria' had Bavaria als Benelux merk geregistreerd.

 

Volgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag komt de slagzin van Bavaria voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. De slagzin is "inderdaad kernachtig en "pakkend" met een zekere kwinkslag waarvoor door de maker ervan vrije en eigen creatieve keuzes zijn gemaakt." Dat de zin in gangbaar Nederlands is gesteld maakt dit niet anders, waarbij relevant wordt geacht dat Your Hosting geen voorbeelden heeft laten zien van vergelijkbaar zingebruik vóór het bedenken van de slogan van Bavaria in 1985. Ook is de zin volgens de rechter niet te banaal of triviaal (simpel), waarbij hij relevant acht dat na het woord 'Zo' een duidelijke pauze wordt gehanteerd. Dit element zou bijdragen aan het originele karakter van de zin.

 

Dan gaat de rechter over tot een vergelijking van de twee slagzinnen, waarbij de totaalindrukken van de zinnen bepalend zijn. Beide slagzinnen worden volgens de rechter gekenmerkt door het element 'Zo. Nu eerst....' met daarin een duidelijke pauze na 'Zo'. Het is dit deel dat bescherming geniet, het deel 'een Bavaria' respectievelijk 'naar de cloud' zou slechts beschrijven wat er vervolgens gedaan zal worden. De rechtbank concludeert dat Your Hosting inbreuk maakt op de auteursrechten van Bavaria, waarna aan de gestelde merkinbreuk niet meer wordt toegekomen. Bavaria had in totaal € 31.707,65 als proceskosten opgevoerd.  Omdat 90% van de zaak over intellectueel eigendom ging (subsidiair had Bavaria zich op onrechtmatige daad beroepen) en de winnende partij in IE-zaken recht heeft op een volledige vergoeding van zijn redelijk gemaakte proceskosten, wordt Your Hosting veroordeeld tot betaling van een proceskostenvergoeding van € 29.237,49 aan Bavaria. Dit is fors, zeker wanneer je bedenkt dat de indicatietarieven die rechtbanken voor IE-zaken hanteren (maar waar Your Hosting zich waarschijnlijk niet heeft beroepen, tenzij haar kosten van een vergelijkbare hoogte waren) voor een eenvoudig kort geding neerkomen op maximaal € 6.000,-.

 

Commentaar: rechters komen tegenwoordig vrij snel tot de conclusie dat slagzinnen door het auteursrecht worden beschermd. Bepalend daarbij is of er sprake is van creatieve keuzes (eigen karakter genoemd). Doorgaans geldt: hoe langer de slagzin, des te meer mogelijkheden om van een eigen karakter te kunnen spreken. In dit geval hebben we met een vrij korte slagzin te maken ('zo, nu eerst...'), dus enigszins opmerkelijk is het wel dat auteursrecht is aangenomen. Het is interessant - maar waarschijnlijk lastig na te gaan - of 'zo, nu eerst....' vóór 1985 al een gebruikelijke aanduiding was ter aansporing van een bepaalde actie. Dat had mogelijk tot een heel ander oordeel geleid. We zullen niet weten of de vorderingen van Bavaria dan op basis van merkinbreuk waren toegewezen. Dat was denk ik in elk geval geen gelopen race geweest. Het is de vraag of het merk 'ZO', gezien de gebruiksplicht voor merken die ouder zijn dan 5 jaar, niet vervallen verklaard kan worden wegen niet normaal gebruik en het onderscheidende en meest kenmerkende element van de andere zinnen is - vanuit merkenrechtelijk oogpunt - toch echt het woord 'BAVARIA', dat nu juist niet in de slogan van Your Hosting voorkomt. Het is afwachten wat Your Hosting nu zal doen, in hoger beroep gaan of haar geld steken in een nieuwe slogan.

 

Lees de volledige uitspraak hier.

 

Door: Eva Veldhoen.